Om Ulrika Ernvik

Jag heter Ulrika Ernvik, och är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare med system- och familjeterapiinriktning. Jag är också författare till flera böcker om relationer och om terapi, och föreläser både i Sverige och internationellt.

 

Under många år har jag arbetat med barn och vuxna som upplevt olika former av trauma. Jag har arbetat både i Sverige och i Thailand.

Allteftersom jag upptäckt att många människor bär med sig erfarenheter av upplevelser som traumatiserat dem, har jag velat hitta sätt att stödja föräldrar, par, vänner och andra som lever tillsammans med och finns nära den som är traumatiserad. Eftersom jag insåg att det är helt omöjligt för alla traumatiserade att få möjlighet att träffa terapeuter, psykologer och andra professionella som arbetar med traumabearbetning, ville jag utveckla en metod som anhöriga och vänner kan använda mitt i vardagen för att hjälpa sina familjemedlemmar och vänner att bearbeta trauman. Efter flera år av läsande, lärande och prövande utvecklades Trygghetsberättelser, på engelska SafetyStories.

Ulrika Ernvik
safetystories.se
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com